Zagadka nr 4/07 czerwiec 2007

Podaj nazwy zaznaczonych miejsc.

UWAGA !!!

Tym razem dodatkowe 0.25 punktu można zdobyć za podanie z jakiego miejsca wykonane zostało zdjęcie (czyli razem 0.5 punktu)

Przypominamy o dodatkowym premiowaniu trzech pierwszych osób którzy nadeślą dobre odpowiedzi na wszystkie części zagadki A,B i C. (podanie złego miejsca z którego zdjęcie zostało wykonane nie wpływa na poprawność odpowiedzi).

POWODZENIA!


Wśród wszystkich którzy poprawnie rozwiążą zagadkę czerwcową (4/2007) rozlosujemy komplet dwóch map:

* wyjątkowo szczegółowa skala 1:20.000 (1 cm = 200 m);
* bogate nazewnictwo;
* zaznaczone czasy przejść i miejsca o większej trudności;
* 11 opisanych pięknych panoram naszego autorstwa!!!;
* i wiele innych zalet ...


* skala 1:25.000 (1 cm = 250 m)
* zaznaczone orientacyjne czasy przejść i miejsca widokowe
* na odwrocie wiele istotnych informacji:
  - praktyczny schemat szlaków turystycznych z orientacyjnymi czasami przejść szlaków;
  - plany największych miejscowości w Pieninach;
  - informacje o schroniskach turystycznych;
* i wiele innych zalet ...

Więcej informacji...

"Tatrzańskie Zagadki"