Panorama z okolicy Kopy pod Krzyżnem 120 stopni - zbliżenie na szczyty