Panorama z Wielkiej Łomnickiej Baszty 220 stopni.

Panorama z Wielkiej Łomnickiej Wieży 220 stopni.