Panorama znad Wielkiego Stawu Polskiego - 290 stopni.