Panorama z Średnicy na Tatry Bielskie (okolice Zdziaru) - 100 stopni