Panorama ze Sławkowskiego Szczytu 2452 ok. 220 stopni.

Panorama ze Sławkowskiego Szczytu 2452 ok. 220 stopni.