Panorama z Pyszniańskiej Przełęczy na Dolinę Kościeliską - 160 stopni