Panorama z Drogi Wolności okolice Przybyliny - 160 stopni.