Panorama z Suchego Wierchu Ornaczańskiego na Tatry Zachodnie - 130 stopni