Panorama z Łomnicy (Łomnickiego Szczytu) - 200 stopni