Panorama z Kopy Kondrackiej - zbliżenie na Tatry Wysokie - 140 stopni