Panorama z Doliny Jaworowej na Jaworowe Turnie- 120 stopni