Panorama spod Małej Kopy Tatry Zachodnie - 120 stopni